Pielęgniarka

ZATRUDNIMY PIELĘGNIARKI

Szpital Miejski w Morągu Sp. z o.o zatrudni pielęgniarki

w oddziałach:

- neurologicznym

- chirurgicznym

- poradni chirurgicznej

Forma zatrudnienia dowolna.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu  531 534 831 – Mariola Król

icon-3.png

OFERTY PRACY: LEKARZ KARETKI S, LEKARZ ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO , SPECJALISTA REHABILITACJI

LISTA OFERT

 

1. Lekarzy na dyżury do pracy w Ratownictwie Medycznym w zespole  S

 

2. Lekarzy do pracy w w oddziale chorób wewnętrznych na pełen wymiar czasu oraz na dyżury.

 

3. Specjalistę rehabilitacji medycznej do pracy w oddziale rehabilitacji.

 

 

KONTAKT - KIEROWNIK DZIAŁU SPRAW PRACOWNICZYCH

 

Maria Lipnicka

tel. 89 7574231 wew. 345

Female Scientific Research Team With Clear Solution In Laborator

KONKURS NA PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWE ODDZIAŁÓW: CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, REHABILITACJI ORAZ IZBY PRZYJĘĆ

 

 

Prezes Szpitala Miejskiego w Morągu  Sp. z o.o

    Ul. Dąbrowskiego 16

Ogłasza konkurs na pielęgniarkę oddziałową oddziału:

Chorób wewnętrznych

Rehabilitacyjnego

oraz Izby przyjęć

Kandydaci na w/w stanowisko winni posiadać kwalifikacje:

 1. tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo (1 rok pracy w zawodzie w szpitalu),
 2. tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka (1 rok pracy w zawodzie w szpitalu),
 3. licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania (3 lata pracy w zawodzie w szpitalu),
 4. licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny (4 lata pracy w zawodzie w szpitalu),
 5. średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania (5 lat pracy w zawodzie w szpitalu),

Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów:

 • Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 • Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska, dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu;
 • Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
 • Inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
 • Oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;
 • Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko.

Dokumenty, o których mowa wyżej, kandydaci zgłaszający się do konkursu składają w terminie  7 dni od dnia opublikowania ogłoszenia na adres: Szpital Miejski w Morągu Sp z o.o ul. Dąbrowskiego 16

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki oddziałowej oddziału ……,,

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

pilne

EWAKUACJA SZPITALA W DNIU 15.12.2018

Świadczenia medyczne w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są zawieszone w godzinach od 8- 15. Pacjenci potrzebujący pomocy powinni się zgłaszać do innych szpitali (najbliższy w Ostródzie). Szpital został poinformowany o tym fakcie

 

Ewakuacja spowodowana jest odnalezieniem niewybuchów na terenie jednostki wojskowej w Morągu.

 

 

 

SPOTKANIE GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

 

Przewijaki dla niemowląt

NA SPRZEDAŻ – PRZEWIJAKI – STOŁY REHABILITACYJNE DLA NIEMOWLĄT

 

 

Szpital Miejski w Morągu oferuje do sprzedaży przewijaki -stoły rehabilitacyjne dla niemowląt szt 3 rok produkcji 2009 cena 150zł za sztukę

 

Przewijaki dla niemowląt

KONTAKT

Iwona Panasiuk
Specjalista d/s zamówień publicznych
Szpital Miejski w Morągu Sp.z o.o.
ul. Gen. J. H. Dąbrowskiego 16
14-300 Morąg
tel. 89 757 42 31 w. 347
fax 89 757 45 93
e-mail: dzp@szpitalmorag.pl
www.szpitalmorag.pl

Łóżeczka norowrodkowe

NA SPRZEDAŻ – ŁÓŻECZKA NOWORODKOWE VIVO

Szpital Miejski w Morągu oferuje do sprzedaży łóżeczka noworodkowe Model  VIVO szt 4 rok produkcji 2006 cena 150zł za sztukę .

 

 

 

Łóżeczka norowrodkowe

 

KONTAKT

Iwona Panasiuk
Specjalista d/s zamówień publicznych
Szpital Miejski w Morągu Sp.z o.o.
ul. Gen. J. H. Dąbrowskiego 16
14-300 Morąg
tel. 89 757 42 31 w. 347
fax 89 757 45 93
e-mail: dzp@szpitalmorag.pl
www.szpitalmorag.pl

 

03.my lab

ODPŁATNE BADANIA USG

 

 

Szpital Miejski w Morągu informuje, że od 17.09.2018 r możliwe będzie wykonywanie odpłatnie badań USG.

 

REJESTRACJA TELEFONICZNA

Godziny: 9.00 – 11.00

Tel: 600 981 738

 

GRAFIK

Wtorek: 9.00 – 13:00

Czwartek: 9.00 – 13:00

 

 

 

PERSONEL

Lekarz – Zbigniew Walosek

 

CENNIK BADAŃ USG - DOROŚLI ORAZ DZIECI

 1. Jama Brzuszna – 60 zł

 2. Piersi – 75 zł

 3. Układ Moczowy – 50 zł

 4. Prostata (gruczoł krokowy) – 50 zł

 5. Jądra i Najądrze – 50 zł

 6. Tkanki Miękkie – 50 zł

 7. Szyja (ślinianki, węzły chłonne) – 50 zł

 8. Węzły Chłonne (obwodowe) – 45 zł

 9. Tarczyca – 70 zł

01.my lab

 

Logo Esculap

OGŁOSZENIE: PRZYJACIEL SZPITALA – ESCULAP

Likwidatorzy Stowarzyszenia „Przyjaciel Szpitala-Esculap” w Likwidacji o numerze KRS 0000112798 ogłaszają, że w dniu 14.03.2018 roku została podjęta decyzja Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia o jego likwidacji.

Otwarcie likwidacji Stowarzyszenia zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego syg.akt OL.VIII NS-REJ.KRS/006979/18/216.

Likwidatorami zostały ustanowione : Dagmara Gierej, Ewa Służalec.

Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia w terminie 20.09.2018 r. na adres: 14-300 Morąg, ul. Dąbrowskiego 16.

 

Esculap

1 2 3 8