doumentacja medyczna

ODBIÓR DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PRZEZNACZONEJ NA ZNISZCZENIE

 

 

 

 

Komunikat

 

 

Odbiór dokumentacji medycznej przeznaczonej na zniszczenie

Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. z o.o.

 

w sprawie możliwości odbioru dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów leczonych w tutejszym szpitalu przeznaczonej do brakowania z 1995 roku.

Działając na podstawie Art. 29 ust. 2 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (DZ.U. 2009 Nr 52, poz. 417 z późn. zm.) oraz § 75 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 21 grudnia 2010 r. (Dz.U. Nr 252, poz 1697)uprzejmie informuję, że z uwagi na upływające okresy przechowywania dokumentacji medycznej istnieje możliwość odbioru dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów leczonych w tut. Szpitalu do dnia 31 marca 2016 roku.

– historia choroby z oddziałów szpitalnych
-historia choroby z poradni chirurgicznej
-historia choroby z poradni Dla Kobiet „K”

po uprzednim złożeniu wniosku w:

Sekcja Analityki i Statystyki Medycznej-Archiwum (budynek administracji przy szpitalu)
Telefon: +48 89 757 4231 wew. 333

– wniosek można pobrać w/w komórce organizacyjnej lub na naszej stronie www.szpitalmorag.pl

Dokumentację medyczną wydajemy osobom uprawnionym za okazaniem dowodu tożsamości

Morąg, dnia 25.02.2016R.

 

SKAN DOKUMENTU

skan dokumntacja medyczna

 

 

WZÓR DOKUMENTU

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

 

 

KONTAKT

Dział statystyki  89 757 4231 wew. 333
Drukuj
Print Friendly, PDF & Email