3monitor

ZAKUP NOWEJ APARATURY MEDYCZNEJ – MONITOR FUNKCJI ŻYCIOWYCH

 

Dzięki hojności naszych sympatyków i darczyńców ( również z 1% podatku dochodowego) po raz kolejny zakupiliśmy bardzo potrzebną aparaturę medyczną, która umożliwi monitorowanie stanu pacjentów w Izbie Przyjęć. Koszt urządzenia to blisko 10 tys. zł.

Serdecznie dziękujemy.

Zarząd Stowarzyszenia  „Esculap”

 

2monitor

 

 

 

INFORMACJE O MONITORZE

 

Dokładny, zautomatyzowany pomiar funkcji życiowych z transferem wyników do elektronicznej karty pacjenta wprost z miejsca pomiaru to większe bezpieczeństwo pacjenta oraz szybsze i dokładniejsze decyzje kliniczne. Monitor z trybami pomiaru funkcji życiowych, monitorowania w programowanych odstępach oraz programowaną skalą oceny stanu pacjenta. Opcja komunikacji z elektroniczną dokumentacją medyczną daje personelowi klinicznemu natychmiastowy dostęp do informacji o pacjencie – w miejscu i czasie, gdzie są one wymagane.

1monitor

POPRAWA JAKOŚCI OPIEKI MEDYCZNEJ I POZIOMU ZADOWOLENIA PACJENTÓW

 

> Eliminacja błędów i pominięć wynikających z ręcznego wprowadzania danych dzięki zautomatyzowanemu transferowi wyników pomiarów i innych danych bezpośrednio do elektronicznej karty pacjenta

> Pola z możliwością indywidualnej konfiguracji dla pełnego dokumentowania stanu pacjenta w miejscu badania, eliminują konieczność ręcznego wprowadzania danych na komputerze.

> Zgodność z szeroką gamą środków dezynfekujących to ograniczenie ryzyka przenoszenia zakażeń szpitalnych

> Wiodące w branży technologie pomiarów zapewniają dokładność badań pacjentów w różnych grupach wiekowych

 

Drukuj
Print Friendly, PDF & Email