Tomograf

NOWY TOMOGRAF MARKI SIEMENS

 

 

DOFINANSOWANIE Z UNII EUROPEJSKIEJ

 Tomograf otrzymaliśmy dzięki wsparciu środków unijnych w zakresie ochrony zdrowia.

Całkowita wartość projektu: 1 206 758,73 zł z czego 230 tysięcy szpital przeznaczył ze środków własnych

W ciągu niecałych 3 miesięcy  wykonaliśmy już  ponad 270 badań

 

 

 

W dniu 14 marca  2018 zaprosiliśmy Burmistrza Miasta Morąg  w celu zaprezentowania nowego tomografu komputerowego, który będzie służył  mieszkańcom naszej gminy oraz gminom ościennym.

 

01.Tomografa

Szpital czyni starania aby nie tylko pacjenci szpitalni mogli korzystać z tego sprzętu ale równie ambulatoryjni.

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

 Tomografia komputerowa, TK – rodzaj  tomografii  rentgenowskiej , metoda diagnostyczna pozwalająca na uzyskanie obrazów tomograficznych (przekrojów) badanego obiektu. Wykorzystuje ona złożenie projekcji obiektu wykonanych z różnych kierunków do utworzenia obrazów przekrojowych (2D) i przestrzennych (3D). Urządzenie do TK nazywamy tomografem, a uzyskany obraz tomogramem.

Dzięki tej metodzie badania możliwa jest bardzo szybka diagnoza pacjenta oraz  szybki powrót do zdrowia.

 

Badanie za pomocą tomografu komputerowego jest bezbolesne i nieinwazyjne.

02.Tomograf

 

 

TOMOGRAF MARKI SIEMENS

Spiralny wielorzędowy Tomograf Komputerowy Somatom Scope Power firmy Siemens to nowoczesna generacja jednego z najlepszych aparatów TK, umożliwiająca wykonanie wszystkich typów badań tomograficznych z uwzględnieniem zaawansowanych badań z zakresu:

  • kontrastowych badań naczyniowych – angio TK,

  • zaawansowanych wielofazowych badań: klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy małej oraz badań układu kostno-stawowego z możliwością tworzenia rekonstrukcji trójwymiarowych obrazów.

 

 

 

 

PORAD GIN

PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA – ZMIENIONA LOKALIZACJA ORAZ GODZINY OTWARCIA

 

 

 

CHCIELIBYŚMY POINFORMOWAĆ O ZMIANIE MIEJSCA PRZYJMOWANIA PACJENTÓW DO PORADNI GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZEJ Z POWODU KONIECZNOŚCI PRZEPROWADZENIA REMONTU TEJŻE PORADNI

 

W TEJ CHWILI PORADNIA ZNAJDUJE SIĘ NA ODDZIALE DZIECIĘCYM SZPITALA MIEJSKIEGO W MORĄGU

 

 

 

KONTAKT

tel. 89 757 4231 wew.307

 

GODZINY OTWARCIA


Poniedziałek:   8:00 – 12:00

Czwartek:       14:00 – 18:00

Piątek:           8:00 – 14:00

 

Przy rejestracji wymagany jest jedynie dowód osobisty natomiast przy przyjęciu potrzebne są:

- aktualne dokument ubezpieczenia

- dowód osobisty

 

Poradnia Ginekologiczna – Położnicza zajmuje się profilaktyką, diagnostyką i leczeniem chorób z zakresu ginekologii i położnictwa. Otacza opieką kobiety ciężarne od poczęcia aż do jej rozwiązania..

 

W poradni wykonuje się m. in. następujące badania:

– USG

– KTG

– CYTOLOGICZNE

 

Badanie przeprowadzane są za pomocą aparatury medycznej, spełniającej wszystkie wymogi NFZ.

Nasze poradnie, ze względu na intymny charakter wykonywanych badań zapewnia komfortowe i niekrępujące warunki. Pacjentki mają do dyspozycji pomieszczenie sanitarne, gdzie mogą się przygotować do badania.

 

 

Kobiety powinny pamiętać o tym aby:

 

Przynajmniej dwa razy w roku skonsultować się z lekarzem ginekologiem w celach profilaktycznych. Pozwala to na wcześniejsze wykrycie wszystkich schorzeń i całkowite ich wyleczenie.

 

 

 

 

REJESTRACJA

Przed wizytą w poradni  pacjentki obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

 

Rejestracja telefoniczna odbywa się pod numerem  89 757 4231  wew. 307 w poniższe dni:

Poniedziałek  10:00 – 13:00

Czwartek       16:00 – 18:00

Piątek           10:00 – 13:00

 

Rejestracja osobista odbywa się w  Poradni Ginekologiczno-Położniczej

Poniedziałek:   8:00 – 13:00  ; 13:30 -14:30

Czwartek:       14:00 – 18:00

Piątek:            08:00 – 13:00 ; 13:30 – 14:30

 

 

 

PERSONEL

Koordynator Amer Ayed Ali
Lekarz Tomasz Trębacz
Starsza położna Anna Gumulińska

 

 

 

 

 

 

 

union europenne europe

ZAKUP TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO DZIĘKI WSPARCIU ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 

 

 

Szpital Miejski w Morągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: „Zakup tomografu komputerowego 16-kanałowego dla Szpitala Miejskiego w Morągu”.

 

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

Oś priorytetowa: Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych.

 

Działanie: Infrastruktura ochrony zdrowia.

 

Poddziałanie: Rozwój specjalistycznych usług medycznych.

 

Nr umowy o dofinansowanie: RPWM.09.01.01-28-0019/17

 

Data podpisania umowy: 19.09.2017

 

Logotop UE

 

Celem projektu jest podniesienie jakości i skuteczności usług zdrowotnych poprzez doposażenie instytucji ochrony zdrowia w nowoczesny sprzęt diagnostyczny, dzięki czemu nastąpi poprawa standardów życia mieszkańców Powiatu i regionów ościennych oraz poprawa jakości prowadzonych badań. Mapy Potrzeb Zdrowotnych wskazują iż zasoby sprzętowe CT w Województwie warmińsko-mazurskim kształtują się na poziomie niższym od średniej krajowej. Dzięki projektowi ulegnie poprawie diagnostyka w zakresie chorób układu krążenia, wcześniejsze wykrywanie schorzeń onkologicznych. Pacjenci w chwili obecnej nie mają ułatwionego dostępu do wysokospecjalistycznych badań diagnostycznych mających na celu poprawę stanu zdrowia poprzez szybszą i właściwszą identyfikację schorzeń, zagrożenia życia itp. Projekt realizowany jest na obszarach strategicznej interwencji – OSI „Obszary o słabym dostępie do usług publicznych”. Na podst. opracowania pn. Konkurencyjność Warmii i Mazur – diagnoza problemowa, Olsztyn czerwiec 2012 r. str. 104, obszar Powiatu ostródzkiego należy do grupy, w której występują największe deficyty usług publicznych. Poziom wnioskowanego dofinansowania został obniżony o ponad 4 pkt. p. proc. względem możliwego poziomu 85%. Projekt składa się z fazy przygotowania dokumentacji przetargowej w dn. 23.02.2017 ogłoszono postępowanie przetargowe na zakup sprzętu oraz fazy realizacyjnej tj. instalacji zakupionego sprzętu. Projekt zakłada realizację założeń SzOOp RPO WiM 2014-2020 poprzez doposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną, realizuje cel operacyjny „Wzrost dostępności i jakości usług publicznych”. Rezultatem interwencji w ramach projektu będzie wzrost liczby korzystających z usług opieki zdrowotnej wysokiej jakości.

Całkowita wartość projektu: 1 206 758,73 zł.

Wkład Funduszy Europejskich – dofinansowanie (80,99%): 977353,90 zł

Projekt zrealizowany zostanie do 31.12.2017 r.

bombka

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE :)))

 

 

 PREZEZ SZPITALA MIEJSKIEGO W MORĄGU ŻYCZY  DLA SWOICH PRACOWNIKÓW, PACJENTÓW ORAZ WSZYSTKICH  OSÓB 

ZDROWYCH ,RADOSNYCH, POGODNYCH ORAZ WESOŁYCH ŚWIAT BOŻEGO NARODZENIA ORAZ SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU :)))

 

 

wesolych swiat

 

 

„Świąt białych, pachnących choinką, skrzypiących śniegiem pod butami, spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, pełnych Niespodziewanych prezentów. Świąt dających radość i odpoczynek, oraz nadzieję na Nowy Rok, żeby był jeszcze lepszy niż ten, co właśnie mija.”

 

 

01tomograf

BĘDZIEMY MIEĆ NOWY NOWOCZESNY TOMOGRAF

 

PODPISANIE UMOWY NA TOMOGRAF

 

13 września odwiedził nas Marszałek województwa warmińsko – mazurskiego Gustaw Marek Brzezin w celu podpisania umowy na dofinansowanie ze środków unijnych  z panią prezes Ewą Michałowska  w obecności burmistrza Tadeusza Sobierajskiego.

 

03.tomograf

 

 

DOFINANSOWANIE

 

Jest to bardzo wysokie dofinansowanie wynoszące 1,1 miliona złotych z całkowitego kosztu wynoszącego ponad 1.3 miliona z czego 250 tysięcy złotych będzie musiał zapłacić nasz szpital.

Gratulacje dla pani dyrektor personelu, pana burmistrza za bardzo dobrze złożony projekt, konkurencja była  bardzo duża a pieniędzy niewiele  w RPO . Bardzo dobrze oceniony projekt – powiedział marszałek Marek Brzezin

04.tomograf

STARY TOMOGRAF

W tej chwili nasz szpital dysponuje tomografem komputerowym  starej generacji , który jest wydzierżawiany niestety ale jest  on awaryjny i powoduje  problemy z wykonywaniem badań.

Dzięki nowemu tomografowi pacjent zostanie  dobrze zdiagnozowany a w związku z tym uzyska odpowiednie leczenie po którym będzie mógł szybko powrócić do zdrowia.

02tomograf

PO PODPISANIU UMOWY

 

Pan marszałek był pod wrażeniem zmian dokonujących się w naszym szpitalu

05.tomograf

 

 

REPORTAŻ TV MORĄG

mammografia

BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA – W TECHNOLOGII CYFROWEJ 04 WRZESIEŃ 2017 (PONIEDZIAŁEK)

 

 

Bezpłatne badanie mammograficzne adresowane jest do kobiet z najbardziej zagrożonej zachorowaniem na raka grupy wiekowej 50-69, które w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie wykonywały mammografii w ramach profilaktyki zdrowotnej NFZ. Panie, których program nie obejmuje, mogą wykonać badanie odpłatnie.

 

 

TERMIN

04  wrzesień 2017 r. ( poniedziałek ) Morąg obok Szpitala Miejskiego , Ul. Gen.  J.H Dąbrowskiego 16

Do rejestracji telefonicznej proszę przygotować numer telefonu i PESEL

 

INFOLINIA I ZAPISY

Zapisy odbywają się pod numerami telefonów:

42 254 64 10   lub   517 54 40 04

Jarzyniarnia Głównene

OGÓLNE ZASADY ŻYWIENIA W NASZYM SZPITALU

 

 

REMONT JARZYNIARNI

      W ostatnim czasie w kuchni szpitalnej został przeprowadzony  kompleksowy remont, w ramach  którego zostało  przeniesione oraz wyremontowane pomieszczenie jarzyniarni oraz zaplecza sanitarnego.

Jarzyniarnia1

Pomieszczenie całkowicie wyłożone w płytkach oraz wyposażone w sprzęt dający się szybko i skutecznie wyczyścić.

Jarzyniarnia2

Płuczko-obieraczka do warzyw okopowych

Jarzyniarnia3

Jarzyniarnia4

 

ZASADY ŻYWIENIA W SZPITALU

        Kuchnia szpitalna działa w celu zaspokojenia potrzeb i wymagań naszych Pacjentów szczególnie w zakresie wysokiej jakości i bezpieczeństwa żywnościowego oferowanych diet. Zależy nam by podczas pobytu w naszym szpitalu obok fachowego leczenia ,pacjenci mieli również zapewnione wyżywienie, które będzie wspomagało ich powrót do zdrowia.

Głównym celem jest zmniejszenie zagrożeń zdrowia powodowanych przez żywność na drodze skutecznego prowadzenia nadzoru i ograniczenie w znacznym stopniu biologicznych , chemicznych i fizycznych zanieczyszczeń związanych z produkcją, przetwarzaniem, dystrybucją i magazynowaniem żywności oraz przygotowaniem posiłków.
Działania te uwzględniają m.in. wprowadzenie systemu analizy krytycznych punktów — HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points)
Nasi pracownicy świadomi są odpowiedzialności jaka na nich spoczywa, są przeszkoleni w zakresie Dobrej Praktyki Higienicznej — GHP i Dobrej Praktyki Produkcyjnej — GMP.
Pacjentom hospitalizowanym zapewniamy bezpłatne całodzienne wyżywienie w postaci śniadania >obiadu i kolacji.

Jarzyniarnia7

U chorych wymagających diety leczniczej ‚lekarz zleca diety specjalistyczne uzależnione od stanu zdrowia i charakteru zabiegów medycznych
Posiłki wydawane są w określonych porach:

 

ŚNIADANIE – 8:15 – 8:30

OBIAD    – 12:30- 13:00

KOLACJA – 17 :00- 17:30

 

Każdy oddział wyposażony jest w lodówkę przeznaczoną dla Pacjentów (znajdująca się w kuchence oddziałowej lub na korytarzu) , w której może przechowywać własne produkty spożywcze Żywność suchą i napoje pacjent przechowuje w szafce przy łóżku.

 

  •  Każda porcja żywności osobno zapakowana powinna mieć umieszczone na opakowaniu informacje:

- imię i nazwisko pacjenta

-numer sali

-datę umieszczenia w lodówce

 

  • Należy przestrzegać zasad segregacji i przechowywania żywności w lodówce:

- konserwy napoczęte nie mogą być przechowywane w handlowych , metalowych opakowaniach ,tylko w zastępczych typu stoik lub pojemnik do żywności (kuchnia szpitalna dysponuje takimi pojemnikami i udostępnia:

-    jaja gotowane należy zabezpieczyć w pojemniku
–    ryby i przetwory rybne należy dokładnie zabezpieczyć w pojemniku
–    mleko przechowujemy w oryginalnym opakowaniu handlowym lub przykrytym naczyniu
–    pieczywo przechowujemy w folii lub zamykanym pojemniku
–    owoce i warzywa powinny być przechowywane wyłącznie w dolnych pojemnikach lodówki
–    żywność w oryginalnych opakowaniach ,po otwarciu należy zużyć w ciągu 48 godzin
–    napoje w kartonach po otwarciu należy zużyć w ciągu 24 godzinny

 

Jarzyniarnia7

UWAGA: ŻYWNOŚĆ NIEOPISANA ,NIEPRAWIDŁOWO PRZECHOWYWANA LUB DŁUŻEJ NIŻ WSKAZANY CZAS ,W CELU OGRANICZENIA RYZYKA ZATRUCIA POKARMOWEGO ,ZOSTANIE USUNIĘTA Z LODÓWKI

Odpowiednio dobrana dieta ma często decydujące znaczenie w leczeniu choroby. Mając na uwadze zdrowie pacjenta, produkty spożywcze przynoszone do szpitala przez pacjenta lub rodzinę muszą być skonsultowane z lekarzem prowadzącym ,ponieważ odpowiednia dieta jest kluczowa w leczeniu wielu chorób.
W szpitalu istnieje możliwość skorzystania z porad dietetycznych, potrzebę porady należy zgłosić pielęgniarce oddziałowej ‚która zgłosi konsultację dietetykowi ,ewentualnie skontaktować się z dietetykiem telefonicznie pod numerem 89 757 42 31 wew.359 w godz.9:00-12:00.

Wychodząc naprzeciw naszym Pacjentom prowadzimy badania ankietowe poziomu satysfakcji na temat jakości żywienia w naszym szpitalu , gdzie mają Państwo możliwość wyrażenia swojej opinii.

 

WYKAZ DIET STOSOWANYCH W SZPITALU

 

 

2.Wykaz diet stosowanych w szpitalu

 

3.Wykaz diet stosowanych w szpitalu

Jarzyniarnia8

1 2 3 7