System próżniowy, nr sprawy 31/2016 z dnia 28.12.2016

 

SZPITAL  MIEJSKI  W  MORĄGU  SPÓŁKA  Z OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

14 –300 MORĄG, UL. DĄBROWSKIEGO 16

                                    

 

                  31/2016                                                                                                           Morąg, 28.12.2016r

 

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia „System próżniowy.”, nr sprawy 31/2016

Szpital  Miejski  w Morągu  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  ul. Dąbrowskiego 16,

14-300  Morąg  zaprasza Państwa do złożenia zgodnie z warunkami określonymi  warunkach uzyskania zamówienia.

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.

Ofertę należy złożyć do dnia 04.01.2017 r., do godziny 11:45 w siedzibie Zamawiającego w Morągu, przy ulicy Dąbrowskiego 16, w budynku administracji, pokój nr 18.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.01.2017 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego w Morągu, przy ulicy Dąbrowskiego 16, w budynku administracji, pokój nr 18.

 

Pliki do pobrania :

Zaproszenie-załączniki

Wyjaśnienia z 02.01.2017

zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej -oferty

Dostawa produktów leczniczych nr sprawy 30/2016 z 19.12.2016

„Dostawa produktów farmaceutycznych ”, nr sprawy , 29/2016 z 24.11.2016

Szpital Miejski w Morągu Sp. z o.o  Dąbrowskiego 16 14-300 Morąg

Tel.:89/7574231 89/7572130 fax 89/7574593

NIP-741-212-52-17 REGON 000306555 KRS:0000438960

 

 

29/2016

Morąg, 24.11.2016r

 

 

                                     ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia „Dostawa  produktów farmaceutycznych ”,

nr sprawy ,  29/2016

 

Szpital Miejski w Morągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 14-300 Morąg przyDąbrowskiego16, zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu „Dostawa produktów farmaceutycznych ”, zgodnie z warunkami  – do pobrania na stronie  www.szpitalmorag.pl Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.

Ofertę należy złożyć do dnia 01.12.2016 r, do godziny 11:45 w siedzibie Zamawiającego w Morągu, przy ulicy Dąbrowskiego 16, w budynku administracji, pokój nr 18.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.12.2016 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego w Morągu, przy ulicy Dąbrowskiego 16, w budynku administracji, pokój nr 18.

Pliki do pobrania:

1.zaproszenie-zalaczniki

2.formularz-cenowy

3 wyjaśnienia z 29.11.2016

4.wyjaśnienia z 30.11.2016

5.Zawiadomienie o wyborze

 

„Dostawa sterylnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku ”, nr sprawy , 27/2016

Szpital Miejski w Morągu Sp.z o.o. Dąbrowskiego 16 14-300 Morąg

Tel.:89/7574231 89/7572130 fax 89/7574593

NIP-741-212-52-17 REGON 000306555 KRS:0000438960

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego  Kapitał Zakładowy-3 030 000 zł

 

27/2016

Morąg, 14.11.2016r

 

 

                                                      ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia „Dostawa  sterylnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku ”, nr sprawy ,  27/2016

 

Szpital Miejski w Morągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 14-300 Morąg przyDąbrowskiego16, zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu „Dostawa sterylnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku ”, zgodnie z warunkami – do pobrania na stronie    www. szpitalmorag.pl Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.

Ofertę należy złożyć do dnia 21.11.2016 r, do godziny 11:45 w siedzibie Zamawiającego w Morągu, przy ulicy Dąbrowskiego 16, w budynku administracji, pokój nr 18.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.11.2016 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego w Morągu, przy ulicy Dąbrowskiego 16, w budynku administracji, pokój nr 18.

Pliki do pobrania

1.Zaproszenie-załączniki

2.Formularz-cenowy-zalacznik-nr-2

3.Wyjaśnienia

zawiadomienie-o-wyborze

„Dostawa Warzyw ”, nr sprawy 25/2016 z dnia 17.10.2016

PPR17.5_P1_F6

                                                       SZPITAL  MIEJSKI  W  MORĄGU  SPÓŁKA  Z

                                     OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

                                      14 –300 MORĄG, UL. DĄBROWSKIEGO 16

                                  NIP-741-212-52-17 REGON 000306555 KRS:0000438960

                                             Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

                                           Sądowego  Kapitał Zakładowy-3 030 000 zł

 

TEL. (089) 757- 42- 31                                                                                                                            FAX. (089) 757- 45- 93

25 /2016

                                                                                                                                                                       Morąg, 18.10.2016r

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia „Dostawa Warzyw ”,  nr sprawy 25/2016.

Szpital Miejski  w Morągu Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością  ul. Dąbrowskiego 16,14-300 Morąg zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu„Dostawa warzyw  ”, zgodnie z warunkami  – do pobrania na stronie www. szpitalmorag.pl

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.

Ofertę należy złożyć do dnia 21.10.2016 r., do godziny 11:45 w siedzibie Zamawiającego w Morągu, przy ulicy Dąbrowskiego 16, w budynku administracji, pokój nr 18.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.10.2016 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego w Morągu, przy ulicy Dąbrowskiego 16, w budynku administracji, pokój nr 18.

Pliki do pobrania:

Zaproszenie,_opis-warunków,_umowa,_oświadczenia

Formularz-cenowy

zawiadomienie-o-wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

“Dostawa sterylnego i niesterylnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku”,numer sprawy 24/2016 z 23.09.2016

„Dostawa mydła sterisol i inne”, nr sprawy 22/2016 z 23.08.2016

PPR17.5_P1_F6

 SZPITAL  MIEJSKI  W  MORĄGU  SPÓŁKA  Z

 OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 14 –300 MORĄG, UL. DĄBROWSKIEGO 16

NIP-741-212-52-17 REGON 000306555 KRS:0000438

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego  Kapitał Zakładowy-3 030 000 zł

 

TEL. (089) 757- 42- 31                                                                                                                                   FAX. (089) 757- 45- 93

22 /2016

                                                                                                                                                                         Morąg, 23.08.2016r

 

 

 

                                                                      ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia „Dostawa mydła sterisol i inne”,  nr sprawy 22/2016.

Szpital Miejski  w Morągu Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością  ul. Dąbrowskiego 16,

14-300 Morąg zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu„Dostawa mydła sterisol i inne ”, zgodnie z warunkami  – do pobrania na stronie www. szpitalmorag.pl

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.

Ofertę należy złożyć do dnia 30.08.2016 r., do godziny 11:45 w siedzibie Zamawiającego w Morągu, przy ulicy Dąbrowskiego 16, w budynku administracji, pokój nr 18.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.08.2016 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego w Morągu, przy ulicy Dąbrowskiego 16, w budynku administracji, pokój nr 18.

Pliki do pobrania

Zaproszenie,_opis warunków,_umowa,_oświadczenia, formularz cenowy

Wyjaśnienia z 25.08.2016

Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty

„Dostawa worków sanitarnych”,nr sprawy 21/2016 z 14.07.2016

        Szpital Miejski w Morągu Sp. z o.o.

  14-300 Morąg  ul. Dąbrowskiego 16

   Tel.:89/7574231 89/7572130 fax 89/7574593

  NIP-741-212-52-17 REGON 000306555 KRS:0000438960

         Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

          Sądowego  Kapitał Zakładowy-3 030 000 zł

 

21/2016

Morąg, 13.07.2016r

 

 

                                     ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia „Dostawa  worków  sanitarnych ”,nr sprawy ”,21/2016

 

Szpital Miejski w Morągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 14-300 Morąg przyDąbrowskiego16, zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu „Dostawa worków sanitarnych”, zgodnie z warunkami – do pobrania na stronie www. szpitalmorag.pl Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.

Ofertę należy złożyć do dnia  21.07.2016 r, do godziny 11:45 w siedzibie Zamawiającego w Morągu, przy ulicy Dąbrowskiego 16, w budynku administracji, pokój nr 18.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  21.07.2016 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego w Morągu, przy ulicy Dąbrowskiego 16, w budynku administracji, pokój nr 18.

Opis warunków składania ofert

Formularz cenowy

Zawiadomienie o wyborze

Dostawa opakowań sterylizacyjnych, nr sprawy 20/2016 z 08.07.2016

PPR17.5_P1_F6

 SZPITAL  MIEJSKI  W  MORĄGU  SPÓŁKA  Z  OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
14 –300 MORĄG, UL. DĄBROWSKIEGO 16
NIP-741-212-52-17 REGON 000306555 KRS:0000438960
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy-3 030 000 zł
TEL. (089) 757- 42- 31                          FAX. (089) 757- 45- 93

 

20 /2016

                                               Morąg 07.07.2016r

 

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia „Dostawa opakowań sterylizacyjnych”, nr sprawy 20/2016.

 

Szpital  Miejski  w Morągu Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  14-300 Morąg  przy ulicy Dąbrowskiego 16, zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu „Dostawa opakowań sterylizacyjnych zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.

Ofertę należy złożyć do dnia  15.07.2016 r , do godziny 11:45 w siedzibie Zamawiającego w Morągu, przy ulicy Dąbrowskiego 16, w budynku administracji, pokój nr 18.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  15.07.2015 r ,o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego w Morągu, przy ulicy Dąbrowskiego 16, w budynku administracji, pokój nr 18.

 

Załączniki do pobrania:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia + załączniki

Wyjaśnienie do siwz 1 z 12.07.2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

1 4 5 6 7