Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Termomodernizacja budynków Szpitala Miejskiego w Morągu Spółka z o.o.”, nr sprawy 18/2019 z 25.06.2019

Dostawa opatrunków oraz rękawic, nr sprawy 12/2019 z 21.03.2019 r.

Dostawa odczynników laboratoryjnych, nr sprawy 3/2019 z 05.02.2019 r.

Dostawa artykułów spożywczych, nr sprawy 2/2019 z 01.02.2019 r.

Dostawa produktów leczniczych, nr sprawy 27/2018 z 14.12.2018 r.

Rozwój e-usług medycznych w Szpitalu Miejskim w Morągu Sp. z o. o., nr sprawy 21/2018 z 17.10.2018

1 2 3