Szpital Miejski w Morągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: „Dostawa ambulansu typu C do 3,5t(włącznie) dla Szpital Miejski w Morągu ul. Dąbrowskiego 16” nr 20/2019, z dnia 26. 08 2019

„Termomodernizacja budynków Szpitala Miejskiego w Morągu Spółka z o.o.” postępowanie znak: 21/2019 z 21.08.2019

Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Termomodernizacja budynków Szpitala Miejskiego w Morągu Spółka z o.o.”, nr sprawy 18/2019 z 25.06.2019

Dostawa opatrunków oraz rękawic, nr sprawy 12/2019 z 21.03.2019 r.

Dostawa odczynników laboratoryjnych, nr sprawy 3/2019 z 05.02.2019 r.

Dostawa artykułów spożywczych, nr sprawy 2/2019 z 01.02.2019 r.

1 2 3