Dostawa opatrunków oraz rękawic, nr sprawy 12/2019 z 21.03.2019 r.

Rozwój e-usług medycznych w Szpitalu Miejskim w Morągu Sp. z o. o., nr sprawy 8/2019 z 14.03.2019 r.

Dostawa odczynników laboratoryjnych, nr sprawy 6/2019 z 18.02.2019 r.

Dostawa produktów leczniczych, nr sprawy 7/2019 z 18.02.2019 r.

Dostawa artykułów spożywczych, nr sprawy 5/2019 z 18.02.2019 r.

Dostawa produktów leczniczych, nr sprawy 4/2019 z 07.02.2019 r.

Dostawa odczynników laboratoryjnych, nr sprawy 3/2019 z 05.02.2019 r.

Dostawa artykułów spożywczych, nr sprawy 2/2019 z 01.02.2019 r.

1 2 3 8