Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Termomodernizacja budynków Szpitala Miejskiego w Morągu Spółka z o.o.”, nr sprawy 18/2019 z 25.06.2019

Dostawa opatrunków oraz rękawic, nr sprawy 12/2019 z 21.03.2019 r.

Dostawa odczynników laboratoryjnych, nr sprawy 6/2019 z 18.02.2019 r.

1 2 3 9