KOMUNIKAT

ODBIÓR DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PRZEZNACZONEJ DO ZNISZCZENIA

KOMUNIKAT

 

Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. z o. o.

w sprawie możliwości odbioru dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów leczonych w tutejszym szpitalu przeznaczonej do brakowania z lat 1995-1997 roku.

 

Działając na podstawie Art.29 ust.2 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008r.(Dz. U.2009 Nr 52, poz.417 z późn .zm.) oraz paragraf 75 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 21 grudnia 2010 r.(Dz. U. Nr 252, poz.1697) uprzejmie informuję, że z uwagi na upływające okresy przechowywania dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów leczonych w tutejszym Szpitalu do dnia 22 listopada 2019 roku.

 

-historia choroby z oddziałów szpitalnych

 

Sekcja Analityki i Statystyki Medycznej-Archiwum (budynek administracji przy Szpitalu)

Telefon:+48 89 757 42 31 wew.333

Dokumentację medyczną wydajemy osobom uprawnionym za okazaniem dowodu tożsamości.

 

 

 

 

 

Morąg 23.10.2019

 

 

 

 

Pielęgniarka

ZATRUDNIMY PIELĘGNIARKI

Szpital Miejski w Morągu Sp. z o.o zatrudni pielęgniarki

w oddziałach:

- neurologicznym

- chirurgicznym

- poradni chirurgicznej

Forma zatrudnienia dowolna.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu  531 534 831 – Mariola Król

icon-3.png

OFERTY PRACY: LEKARZ KARETKI S, LEKARZ ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO , SPECJALISTA REHABILITACJI

LISTA OFERT

 

1. Lekarzy na dyżury do pracy w Ratownictwie Medycznym w zespole  S

 

2. Lekarzy do pracy w w oddziale chorób wewnętrznych na pełen wymiar czasu oraz na dyżury.

 

3. Specjalistę rehabilitacji medycznej do pracy w oddziale rehabilitacji.

 

 

KONTAKT - KIEROWNIK DZIAŁU SPRAW PRACOWNICZYCH

 

Maria Lipnicka

tel. 89 7574231 wew. 345

Female Scientific Research Team With Clear Solution In Laborator

KONKURS NA PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWE ODDZIAŁÓW: CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, REHABILITACJI ORAZ IZBY PRZYJĘĆ

 

 

Prezes Szpitala Miejskiego w Morągu  Sp. z o.o

    Ul. Dąbrowskiego 16

Ogłasza konkurs na pielęgniarkę oddziałową oddziału:

Chorób wewnętrznych

Rehabilitacyjnego

oraz Izby przyjęć

Kandydaci na w/w stanowisko winni posiadać kwalifikacje:

 1. tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo (1 rok pracy w zawodzie w szpitalu),
 2. tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka (1 rok pracy w zawodzie w szpitalu),
 3. licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania (3 lata pracy w zawodzie w szpitalu),
 4. licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny (4 lata pracy w zawodzie w szpitalu),
 5. średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania (5 lat pracy w zawodzie w szpitalu),

Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów:

 • Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 • Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska, dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu;
 • Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
 • Inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
 • Oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;
 • Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko.

Dokumenty, o których mowa wyżej, kandydaci zgłaszający się do konkursu składają w terminie  7 dni od dnia opublikowania ogłoszenia na adres: Szpital Miejski w Morągu Sp z o.o ul. Dąbrowskiego 16

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki oddziałowej oddziału ……,,

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

pilne

EWAKUACJA SZPITALA W DNIU 15.12.2018

Świadczenia medyczne w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są zawieszone w godzinach od 8- 15. Pacjenci potrzebujący pomocy powinni się zgłaszać do innych szpitali (najbliższy w Ostródzie). Szpital został poinformowany o tym fakcie

 

Ewakuacja spowodowana jest odnalezieniem niewybuchów na terenie jednostki wojskowej w Morągu.

 

 

 

SPOTKANIE GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

 

1 2 3 9