Przewijaki dla niemowląt

NA SPRZEDAŻ – PRZEWIJAKI – STOŁY REHABILITACYJNE DLA NIEMOWLĄT

 

 

Szpital Miejski w Morągu oferuje do sprzedaży przewijaki -stoły rehabilitacyjne dla niemowląt szt 3 rok produkcji 2009 cena 150zł za sztukę

 

Przewijaki dla niemowląt

KONTAKT

Iwona Panasiuk
Specjalista d/s zamówień publicznych
Szpital Miejski w Morągu Sp.z o.o.
ul. Gen. J. H. Dąbrowskiego 16
14-300 Morąg
tel. 89 757 42 31 w. 347
fax 89 757 45 93
e-mail: dzp@szpitalmorag.pl
www.szpitalmorag.pl

Łóżeczka norowrodkowe

NA SPRZEDAŻ – ŁÓŻECZKA NOWORODKOWE VIVO

Szpital Miejski w Morągu oferuje do sprzedaży łóżeczka noworodkowe Model  VIVO szt 4 rok produkcji 2006 cena 150zł za sztukę .

 

 

 

Łóżeczka norowrodkowe

 

KONTAKT

Iwona Panasiuk
Specjalista d/s zamówień publicznych
Szpital Miejski w Morągu Sp.z o.o.
ul. Gen. J. H. Dąbrowskiego 16
14-300 Morąg
tel. 89 757 42 31 w. 347
fax 89 757 45 93
e-mail: dzp@szpitalmorag.pl
www.szpitalmorag.pl

 

03.my lab

ODPŁATNE BADANIA USG

 

 

Szpital Miejski w Morągu informuje, że od 17.09.2018 r możliwe będzie wykonywanie odpłatnie badań USG.

 

REJESTRACJA TELEFONICZNA

Godziny: 9.00 – 11.00

Tel: 600 981 738

 

GRAFIK

Wtorek: 9.00 – 13:00

Czwartek: 9.00 – 13:00

 

 

 

PERSONEL

Lekarz – Zbigniew Walosek

 

CENNIK BADAŃ USG - DOROŚLI ORAZ DZIECI

 1. Jama Brzuszna – 60 zł

 2. Piersi – 75 zł

 3. Układ Moczowy – 50 zł

 4. Prostata (gruczoł krokowy) – 50 zł

 5. Jądra i Najądrze – 50 zł

 6. Tkanki Miękkie – 50 zł

 7. Szyja (ślinianki, węzły chłonne) – 50 zł

 8. Węzły Chłonne (obwodowe) – 45 zł

 9. Tarczyca – 70 zł

01.my lab

 

Logo Esculap

OGŁOSZENIE: PRZYJACIEL SZPITALA – ESCULAP

Likwidatorzy Stowarzyszenia „Przyjaciel Szpitala-Esculap” w Likwidacji o numerze KRS 0000112798 ogłaszają, że w dniu 14.03.2018 roku została podjęta decyzja Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia o jego likwidacji.

Otwarcie likwidacji Stowarzyszenia zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego syg.akt OL.VIII NS-REJ.KRS/006979/18/216.

Likwidatorami zostały ustanowione : Dagmara Gierej, Ewa Służalec.

Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia w terminie 20.09.2018 r. na adres: 14-300 Morąg, ul. Dąbrowskiego 16.

 

Esculap

Tomograf

NOWY TOMOGRAF MARKI SIEMENS

 

 

DOFINANSOWANIE Z UNII EUROPEJSKIEJ

 Tomograf otrzymaliśmy dzięki wsparciu środków unijnych w zakresie ochrony zdrowia.

Całkowita wartość projektu: 1 206 758,73 zł z czego 230 tysięcy szpital przeznaczył ze środków własnych

W ciągu niecałych 3 miesięcy  wykonaliśmy już  ponad 270 badań

 

 

 

W dniu 14 marca  2018 zaprosiliśmy Burmistrza Miasta Morąg  w celu zaprezentowania nowego tomografu komputerowego, który będzie służył  mieszkańcom naszej gminy oraz gminom ościennym.

 

01.Tomografa

Szpital czyni starania aby nie tylko pacjenci szpitalni mogli korzystać z tego sprzętu ale równie ambulatoryjni.

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

 Tomografia komputerowa, TK – rodzaj  tomografii  rentgenowskiej , metoda diagnostyczna pozwalająca na uzyskanie obrazów tomograficznych (przekrojów) badanego obiektu. Wykorzystuje ona złożenie projekcji obiektu wykonanych z różnych kierunków do utworzenia obrazów przekrojowych (2D) i przestrzennych (3D). Urządzenie do TK nazywamy tomografem, a uzyskany obraz tomogramem.

Dzięki tej metodzie badania możliwa jest bardzo szybka diagnoza pacjenta oraz  szybki powrót do zdrowia.

 

Badanie za pomocą tomografu komputerowego jest bezbolesne i nieinwazyjne.

02.Tomograf

 

 

TOMOGRAF MARKI SIEMENS

Spiralny wielorzędowy Tomograf Komputerowy Somatom Scope Power firmy Siemens to nowoczesna generacja jednego z najlepszych aparatów TK, umożliwiająca wykonanie wszystkich typów badań tomograficznych z uwzględnieniem zaawansowanych badań z zakresu:

 • kontrastowych badań naczyniowych – angio TK,

 • zaawansowanych wielofazowych badań: klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy małej oraz badań układu kostno-stawowego z możliwością tworzenia rekonstrukcji trójwymiarowych obrazów.

 

 

 

 

PORAD GIN

PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA – ZMIENIONA LOKALIZACJA ORAZ GODZINY OTWARCIA

 

 

 

CHCIELIBYŚMY POINFORMOWAĆ O ZMIANIE MIEJSCA PRZYJMOWANIA PACJENTÓW DO PORADNI GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZEJ Z POWODU KONIECZNOŚCI PRZEPROWADZENIA REMONTU TEJŻE PORADNI

 

W TEJ CHWILI PORADNIA ZNAJDUJE SIĘ NA ODDZIALE DZIECIĘCYM SZPITALA MIEJSKIEGO W MORĄGU

 

 

 

KONTAKT

tel. 89 757 4231 wew.307

 

GODZINY OTWARCIA


Poniedziałek:   8:00 – 12:00

Czwartek:       14:00 – 18:00

Piątek:           8:00 – 14:00

 

Przy rejestracji wymagany jest jedynie dowód osobisty natomiast przy przyjęciu potrzebne są:

- aktualne dokument ubezpieczenia

- dowód osobisty

 

Poradnia Ginekologiczna – Położnicza zajmuje się profilaktyką, diagnostyką i leczeniem chorób z zakresu ginekologii i położnictwa. Otacza opieką kobiety ciężarne od poczęcia aż do jej rozwiązania..

 

W poradni wykonuje się m. in. następujące badania:

– USG

– KTG

– CYTOLOGICZNE

 

Badanie przeprowadzane są za pomocą aparatury medycznej, spełniającej wszystkie wymogi NFZ.

Nasze poradnie, ze względu na intymny charakter wykonywanych badań zapewnia komfortowe i niekrępujące warunki. Pacjentki mają do dyspozycji pomieszczenie sanitarne, gdzie mogą się przygotować do badania.

 

 

Kobiety powinny pamiętać o tym aby:

 

Przynajmniej dwa razy w roku skonsultować się z lekarzem ginekologiem w celach profilaktycznych. Pozwala to na wcześniejsze wykrycie wszystkich schorzeń i całkowite ich wyleczenie.

 

 

 

 

REJESTRACJA

Przed wizytą w poradni  pacjentki obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

 

Rejestracja telefoniczna odbywa się pod numerem  89 757 4231  wew. 307 w poniższe dni:

Poniedziałek  10:00 – 13:00

Czwartek       16:00 – 18:00

Piątek           10:00 – 13:00

 

Rejestracja osobista odbywa się w  Poradni Ginekologiczno-Położniczej

Poniedziałek:   8:00 – 13:00  ; 13:30 -14:30

Czwartek:       14:00 – 18:00

Piątek:            08:00 – 13:00 ; 13:30 – 14:30

 

 

 

PERSONEL

Koordynator Amer Ayed Ali
Lekarz Tomasz Trębacz
Starsza położna Anna Gumulińska

 

 

 

 

 

 

 

union europenne europe

ZAKUP TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO DZIĘKI WSPARCIU ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 

 

 

Szpital Miejski w Morągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: „Zakup tomografu komputerowego 16-kanałowego dla Szpitala Miejskiego w Morągu”.

 

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

Oś priorytetowa: Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych.

 

Działanie: Infrastruktura ochrony zdrowia.

 

Poddziałanie: Rozwój specjalistycznych usług medycznych.

 

Nr umowy o dofinansowanie: RPWM.09.01.01-28-0019/17

 

Data podpisania umowy: 19.09.2017

 

Logotop UE

 

Celem projektu jest podniesienie jakości i skuteczności usług zdrowotnych poprzez doposażenie instytucji ochrony zdrowia w nowoczesny sprzęt diagnostyczny, dzięki czemu nastąpi poprawa standardów życia mieszkańców Powiatu i regionów ościennych oraz poprawa jakości prowadzonych badań. Mapy Potrzeb Zdrowotnych wskazują iż zasoby sprzętowe CT w Województwie warmińsko-mazurskim kształtują się na poziomie niższym od średniej krajowej. Dzięki projektowi ulegnie poprawie diagnostyka w zakresie chorób układu krążenia, wcześniejsze wykrywanie schorzeń onkologicznych. Pacjenci w chwili obecnej nie mają ułatwionego dostępu do wysokospecjalistycznych badań diagnostycznych mających na celu poprawę stanu zdrowia poprzez szybszą i właściwszą identyfikację schorzeń, zagrożenia życia itp. Projekt realizowany jest na obszarach strategicznej interwencji – OSI „Obszary o słabym dostępie do usług publicznych”. Na podst. opracowania pn. Konkurencyjność Warmii i Mazur – diagnoza problemowa, Olsztyn czerwiec 2012 r. str. 104, obszar Powiatu ostródzkiego należy do grupy, w której występują największe deficyty usług publicznych. Poziom wnioskowanego dofinansowania został obniżony o ponad 4 pkt. p. proc. względem możliwego poziomu 85%. Projekt składa się z fazy przygotowania dokumentacji przetargowej w dn. 23.02.2017 ogłoszono postępowanie przetargowe na zakup sprzętu oraz fazy realizacyjnej tj. instalacji zakupionego sprzętu. Projekt zakłada realizację założeń SzOOp RPO WiM 2014-2020 poprzez doposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną, realizuje cel operacyjny „Wzrost dostępności i jakości usług publicznych”. Rezultatem interwencji w ramach projektu będzie wzrost liczby korzystających z usług opieki zdrowotnej wysokiej jakości.

Całkowita wartość projektu: 1 206 758,73 zł.

Wkład Funduszy Europejskich – dofinansowanie (80,99%): 977353,90 zł

Projekt zrealizowany zostanie do 31.12.2017 r.

1 2 3 8