Szpital Miejski w Morągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: „Dostawa ambulansu typu C do 3,5t(włącznie) dla Szpital Miejski w Morągu ul. Dąbrowskiego 16” nr 20/2019, z dnia 26. 08 2019

„Termomodernizacja budynków Szpitala Miejskiego w Morągu Spółka z o.o.” postępowanie znak: 21/2019 z 21.08.2019