1.LUCAS

DODATKOWY SPRZĘT MEDYCZNY DLA NOWEJ KARETKI

 

 

SPRZĘT SPEŁNIAJĄCY NAJWYŻSZE KRYTERIA JAKOŚCIOWE W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM

 

                   Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM) –to system powołany w Polsce w celu ratowania życia i zdrowia ludzkiego poprzez zapewnienie pomocy każdej osobie, która  znajduje się w stanie nagłego zagrożenia zdrowia, będącego bezpośrednim następstwem uszkodzenia funkcji organizmu, uszkodzenia ciała lub utraty życia. Nagłe pogorszenie stanu zdrowia wymaga podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia.

                W celu zapewnienia profesjonalnej opieki medycznej, zespoły ratownictwa medycznego, którego dysponentem jest Szpital Miejski w Morągu, otrzymał środki finansowe od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, za które zakupiono sprzęt medyczny spełniający najwyższe kryteria jakościowe w ratownictwie medycznym.

 

URZĄDZENIE KARDIOLOGICZNE LIFEPAK 15

 

 

   1.LIFEPAK15

 

 

                  LIFEPAK 15 – przenośne urządzenie kardiologiczne do nieinwazyjnego monitoringu oraz defibrylacji. Umożliwia monitorowanie tlenku węgla, SpO2 i methemoglobiny oraz zaawansowaną pomoc w terapii pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym (OZW) poprzez uzyskanie badania 12 – odprowadzeniowego EKG oraz do ciągłego monitorowania. Lifepak 15 w połączeniu z internetową technologią zarządzania teletransmisjami umożliwia automatyczne i jednoczesne przesyłanie najważniejszych danych o pacjencie w całym rejonie. Dwufazowa technologia defibrylacji daje możliwość podwyższenia impulsu do 360 J, zwiększając szansę pacjentów na przeżycie.

 

2.LIFEPAK15

 

KRZESŁO KARDIOLOGICZNE

 

krzesło Rolman S

               KRZESŁO KARDIOLOGICZNE – wyposażone jest w gąsienicowy system płozowy do zjeżdżania po schodach. Pozwala ono na bezpieczne, zarówno dla pacjenta jak i operatora krzesełka, transportowanie po schodach, bez narażenia na przeciążenia. Pozwala ono na transport najcięższych pacjentów (nawet do 220 kg).

 

LUCAS - KOMPRESJA KLATKI PIERSIOWEJ

 

1.LUCAS

                URZĄDZENIE DO KOMPRESJI KLATKI PIERSIOWEJ LUCAS  – system kompresji klatki piersiowej służy zapewnieniu lepszych efektów reanimacji w przypadku zatrzymania krążenia oraz ułatwia pracę służbom ratowniczym. Masaż serca wykonuje automatycznie zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji od chwili uruchomienia na miejscu zdarzenia aż do szpitala w celu przywrócenia naturalnego krążenia. Dzięki temu urządzeniu ratownicy medyczni mogą koncentrować się na czynnościach związanych z ratowaniem pacjenta, takich jak podawanie leków, defibrylacja czy wentylacja.

 

2.LUCAS

 

DOPOSAŻENIE AMBULANSU

             W zakupiony sprzęt została doposażona karetka podstawowa z Łukty. Ze względu na dwuosobowy zespół, urządzenia te dają możliwości na sprawniejszą i zorganizowaną pracę ratowników medycznych, co pozwoli na dokładniejszy monitoring i profesjonalną opiekę nad pacjentem.

01.karetka

NOWY SPECJALISTYCZNY AMBULANS

 

 

NOWOCZESNY SPECJALISTYCZNY AMBULANS TYPU C

               W grudniu 2016r Szpital Miejski w Morągu zakupił nowoczesny, specjalistyczny ambulans typu C oraz sprzęt medyczny do doposażenia karetek na łączną kwotę 410 tys. zł.. Zakup ten był możliwy dzięki dotacji z budżetu Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

 

03.karetka

 

UROCZYSTE PRZEKAZANIE AMBULANSU

             Na zaproszenie Pani Prezes, gościliśmy Pana Wicewojewodę Sławomira Sadowskiego, który uroczyście przekazał dyrekcji Szpitala nowy ambulans medyczny. Wizyta związana była również z osobistym podziękowaniem za zaangażowanie, umożliwiające doposażenie morąskiej placówki w niezbędny do ratowania życia ludzkiego sprzęt i ambulans medyczny.

02.karetka

4.karetka

NOWOCZESNY SPRZĘT

 

             Nowoczesny sprzęt daje możliwość lepszej organizacji pracy Zespołów Ratownictwa Medycznego, wpływając na komfort i bezpieczeństwo pacjentów oraz na skupienie większej koncentracji na niesieniu pomocy potrzebującym w stanach zagrożenia życia i zdrowia.

2.karetka

1.karetka

NOWY AMBULANS – VOLKSWAGEN CRAFTER

01.karetka