„Dostawa mydła sterisol i inne”, nr sprawy 22/2016 z 23.08.2016

PPR17.5_P1_F6  SZPITAL  MIEJSKI  W  MORĄGU  SPÓŁKA  Z  OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  14 –300 MORĄG, UL. DĄBROWSKIEGO 16 NIP-741-212-52-17 REGON 000306555 KRS:0000438 Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru…

Więcej