„Dostawa worków sanitarnych”,nr sprawy 21/2016 z 14.07.2016

        Szpital Miejski w Morągu Sp. z o.o.

  14-300 Morąg  ul. Dąbrowskiego 16

   Tel.:89/7574231 89/7572130 fax 89/7574593

  NIP-741-212-52-17 REGON 000306555 KRS:0000438960

         Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

          Sądowego  Kapitał Zakładowy-3 030 000 zł

 

21/2016

Morąg, 13.07.2016r

 

 

                                     ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia „Dostawa  worków  sanitarnych ”,nr sprawy ”,21/2016

 

Szpital Miejski w Morągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 14-300 Morąg przyDąbrowskiego16, zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu „Dostawa worków sanitarnych”, zgodnie z warunkami – do pobrania na stronie www. szpitalmorag.pl Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.

Ofertę należy złożyć do dnia  21.07.2016 r, do godziny 11:45 w siedzibie Zamawiającego w Morągu, przy ulicy Dąbrowskiego 16, w budynku administracji, pokój nr 18.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  21.07.2016 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego w Morągu, przy ulicy Dąbrowskiego 16, w budynku administracji, pokój nr 18.

Opis warunków składania ofert

Formularz cenowy

Zawiadomienie o wyborze

Dostawa opakowań sterylizacyjnych, nr sprawy 20/2016 z 08.07.2016

PPR17.5_P1_F6

 SZPITAL  MIEJSKI  W  MORĄGU  SPÓŁKA  Z  OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
14 –300 MORĄG, UL. DĄBROWSKIEGO 16
NIP-741-212-52-17 REGON 000306555 KRS:0000438960
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy-3 030 000 zł
TEL. (089) 757- 42- 31                          FAX. (089) 757- 45- 93

 

20 /2016

                                               Morąg 07.07.2016r

 

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia „Dostawa opakowań sterylizacyjnych”, nr sprawy 20/2016.

 

Szpital  Miejski  w Morągu Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  14-300 Morąg  przy ulicy Dąbrowskiego 16, zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu „Dostawa opakowań sterylizacyjnych zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.

Ofertę należy złożyć do dnia  15.07.2016 r , do godziny 11:45 w siedzibie Zamawiającego w Morągu, przy ulicy Dąbrowskiego 16, w budynku administracji, pokój nr 18.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  15.07.2015 r ,o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego w Morągu, przy ulicy Dąbrowskiego 16, w budynku administracji, pokój nr 18.

 

Załączniki do pobrania:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia + załączniki

Wyjaśnienie do siwz 1 z 12.07.2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa ręczników składanych i mopów, nr sprawy 19/2016 z 08.07.2016

PPR17.5_P1_F6

SZPITAL  MIEJSKI  W  MORĄGU  SPÓŁKA  Z  OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

14 –300 MORĄG, UL. DĄBROWSKIEGO 16

NIP-741-212-52-17  REGON 000306555  KRS:0000438960

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał Zakładowy-3 030 000  zł

TEL. 89 757 42 31               FAX 89 757 45 93

 19/2016

                                                                                Morąg, 07. 07.2016r

 

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia „Dostawa ręczników składanych i mopów.”, nr sprawy 19/2016

Szpital  Miejski  w Morągu  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  ul. Dąbrowskiego 16,

14-300  Morąg  zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu „Dostawa ręczników składanych i mopów ”, zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji  istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.

Ofertę należy złożyć do dnia 15.07.2016 r., do godziny 11:45 w siedzibie Zamawiającego w Morągu, przy ulicy Dąbrowskiego 16, w budynku administracji, pokój nr 18.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.07.2016 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego w Morągu, przy ulicy Dąbrowskiego 16, w budynku administracji, pokój nr 18.

 

Załączniki do pobrania:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia + załączniki

Wyjaśnienia z 12.07.2016+ zmodyfikowany formularz cenowy

przewijak2

NA SPRZEDAŻ PRZEWIJAKI / STOŁY REHABILITACYJNE

BARDZO DOBRY STAN

Szpital Miejski w Morągu sprzeda 4 (cztery) stoły rehabilitacyjne / przewijaki dla niemowląt.
Dane:
– szerokość 110 cm
– głębokość 80 cm
– wysokość 85 cm
Stoły są bardzo stabilne, wygodne zarówno do rehabilitacji, jak i do przewijania dzieci. Stan techniczny – idealny.

Dzwonić w godzinach 8.00 do 15.00

Telefon 89 757 4231  w. 347, 354 lub 510 202 787
Cena 400 zł sztuka (cena do negocjacji).

 

przewijak3  przewijak1przewijak2